Ondernemingsgegevens:

E&D vof, RPR Hasselt
PEAS
Notelarenstraat 78, 3500 Hasselt
info@peashasselt.be
+32491621479
BE0673.869.292

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van E&D, een VOF met maatschappelijke zetel te Notelarenstraat 78, 3500 Hasselt, BTW BE0673.869.292, RPR Hasselt, (hierna PEAS genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PEAS moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PEAS aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief toepasbare BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendingskosten zullen steeds uitdrukkelijk bij de bestelling worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PEAS niet. PEAS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PEAS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, smaak, beschikbaarheid, besteltermijn of andere vragen verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met PEAS.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PEAS. PEAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure loopt als volgt:

Productpagina: keuze van gewenste product en maten
Check-out met mogelijkheid om bijkomende producten toe te voegen
Betalingsproces
Bevestiging van betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Betaling vooraf via bankkaart (Maestro, Bancontact,…), bankapp (KBC, Belfius), iDEAL of Paypal
Betaling in de PEAS winkel via cash of bankapp (onze bancontact app werkt met jouw persoonlijke bank-app)

PEAS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

PEAS is in geen geval verplicht een bepaalde manier van betaling te accepteren. Een klant kan F&P nooit aansprakelijk stellen voor het ontbreken van een gewenste betalingsmethode zolang er voldoende opties aanwezig zijn ter betaling.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden niet geleverd.

De Klant kan zijn bestelde producten enkel komen afhalen.
Afhalen is alleen mogelijk na betaling, hetzij vooraf, hetzij ter plaatse.
De producten kunnen alleen afgehaald worden in de vestiging van PEAS.
Indien een klant zijn product(en) niet afhaalt zoals voorzien en er wordt niet op redelijke termijn verwittigd dan kan PEAS een schadevergoeding van 25% van de bestelsom eisen.

De producten worden steeds op redelijke termijn geleverd. De Klant moet er rekening mee houden dan niet alle producten steeds voorradig kunnen zijn. Hetzij door uitputting, hetzij door vervanging door een ander product.
De bestelmodule op de website biedt geen garantie op zekerheid dat de gevraagde producten voorradig zijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De bestelde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PEAS. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PEAS te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PEAS.

De Klant heeft bij het aankopen van producten in onze webshop geen herroepingsrecht omdat het hier gaat over bederfelijke producten.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van PEAS is bereikbaar via e-mail op info@peashasselt.be of per post op het volgende adres Notelarenstraat 78, 3500 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, PEAS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PEAS via info@peashasselt.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PEAS via info@peashasselt.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PEAS heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

PEAS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@filsetpapa.com.

Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

PEAS gebruikt de volgende cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Tracking cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tracking cookies die wij gebruiken zijn Facebookpixel, Hotjar en Hubspot.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. PEAS gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door PEAS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PEAS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

PEAS
Notelarenstraat 78
3500 Hasselt
Di. – Za. 9u00 – 18u00
Zo. 9u00 – 15u00

© 2017 PEAS – BE0673.869.292